Zakázky Maliny by měla dokončit ostravská TnG Air, počítá návrh reorganizace

Zakázky Maliny by měla dokončit ostravská TnG Air, počítá návrh reorganizace

Energetický Holding Malina loni na jaře přiznal problémy se zajištěním zakázek. Vedení společnosti proto podalo návrh na insolvenci, v němž uvedlo závazky za zhruba 1,4 miliardy korun. Reorganizační plán musí schválit věřitelé podniku, jejich schůze by se měla konat zřejmě někdy v závěru jara.

Vedení Maliny na reorganizačním plánu pracuje od loňska, kdy věřitelé povolili reorganizaci podniku. Ještě na začátku března holding počítal s variantou, že ve spolupráci s čínskou firmou GoodHao dodá čekajícím klientům komponenty a zákazníci si budou muset zajistit následnou instalaci jinde.

Během března pak Malina vyjednávala o spolupráci s konsorciem vedeným společností fotovolty, která nabízela dokončování zakázek. Podle Maliny však nakonec z dohody sešlo, protože krátce před dokončením původního plánu přišla nabídka na dokončení zakázek od TnG Air. Ta podle vedení Maliny zajistí nejvhodnější uspokojení přihlášených věřitelů.

Dokončený plán tak nejprve počítá s uzavíráním dodatků ke smlouvám se zákazníky, které by měly garantovat dokončení zakázek, ovšem zřejmě za příplatek. Následně Malina chce smlouvy s dodatky prodat TnG Air, která by zakázky dokončila. Po restrukturalizaci a uspokojení zbývajících pohledávek by Malina zamířila do likvidace.

Vlastní reorganizační plán chce v rámci insolvenčního řízení věřitelům představit také konsorcium v čele s fotovolty. „Náš návrh reorganizace je založen na obnovení provozu dlužníka a uzavírání nových smluv, v rámci kterých by bylo možné realizaci dokončit včas a zároveň zachovat co možná nejvyšší míru dotací. Zákazníci, kteří využijí možnosti uzavřít novou smlouvu, by bez rozdílu měli jistotu dokončení díla mimo jiné v tom, že cenu by hradili až po předání. Věřitelům zůstává zachována možnost obdržet kompenzaci z insolvenčního řízení, případně mohou využít variantu úplatného postoupení pohledávek,“ popsal ČTK návrh konsorcia jeho advokát Petr Opletal.

Spolu s insolvenčním řízením pokračuje také spor Maliny se společnosti Misura IT podnikatelky Libuše Barkové, která část loňského roku pomáhala Malině s krizovým řízením.

Společnost TnG Air vznikla v roce 1998 v Ostravě se dosud soustředila zejména na výrobu a vývoj tepelných čerpadel, od roku 2008 podniká také v fotovoltaice.