Využívání akumulace a flexibility spotřeby pomůže i přechodu od uhlí k OZE. Lex OZE 3 prošel prvním čtením ve Sněmovně

Využívání akumulace a flexibility spotřeby pomůže i přechodu od uhlí k OZE. Lex OZE 3 prošel prvním čtením ve Sněmovně

Česko je stále významným vývozcem elektřiny. Největší a zároveň nemodernizované a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice lze vypnout jen na úkor vývozu. V roce 2023 vyrobily dohromady 6,8 TWh elektřiny, zatímco vývoz činil 9,1 TWh. Další uhelné elektrárny pak bude potřeba nahrazovat a to velice rychle. Řešením je rozvoj obnovitelných zdrojů, právě akumulace energie a chytré přesouvání spotřeby, transformace teplárenství (kdy nové zdroje mohou produkovat více elektřiny a tedy i více přispět ke stabilizaci soustavy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů) a doplnění plynovými elektrárnami jen pro pokrytí špiček spotřeby.