Výbor věřitelů Maliny chce firmu zbavit přednostního práva na reorganizační plán

Výbor věřitelů Maliny chce firmu zbavit přednostního práva na reorganizační plán

Výbor se k návrhu na zbavení přednostního práva pro tvorbu plánu reorganizace rozhodl po krachu jednání mezi vedením Maliny a konsorciem s fotovolty. Společnosti spolu v březnu vyjednávaly o spolupráci, jejímž cílem mělo být převzetí zakázek konsorciem. Malina se však nakonec dohodla se společnosti TnG Air. Podle šéfa Maliny Lukáše Uhla byla nabídka ostravského podniku vhodnější pro uspokojení přihlášených věřitelů.

Věřitelský výbor, který je výkonným orgánem zastupující věřitele, i přesto vyzval soud ke svolání schůze věřitelů. Ta by na návrh výboru měla mimo jiné hlasovat o odebrání přednostního práva vedení Maliny pro reorganizační plán a také o udělení oprávnění pro vytvoření reorganizačního plánu pro další subjekty včetně konsorcia s fotovolty.

V případě, že by věřitelé Malinu opravdu přednostního práva zbavili, znamenalo by to, že by se věřitelé při rozhodování o osudu firmy zabývali všemi předloženými návrhy na reorganizaci firmy, tedy jak plánem od Maliny, tak i dalších oprávněných subjektů. V případě, že má některý subjekt přednostní právo, je neprve projednáván jeho návrh a až v případě, že by ho schůze věřitelů zamítla, přišly by na řadu další návrhy.

Reorganizační plán, který nyní předložila Malina počítá s uzavíráním dodatků ke smlouvám se zákazníky, které by měly garantovat dokončení zakázek. Součástí dodatku by však byl příplatek k původním smlouvám, který by se podle Uhla pohyboval kolem 20 a 25 procent z původně dohodnuté částky za zakázku. Následně Malina chce smlouvy s dodatky prodat TnG Air, která by zakázky dokončila. Po restrukturalizaci a uspokojení zbývajících pohledávek by Malina zamířila do likvidace.

Vlastní reorganizační plán připravuje také konsorcium v čele s fotovolty. „Náš návrh reorganizace je založen na obnovení provozu dlužníka a uzavírání nových smluv, v rámci kterých by bylo možné realizaci dokončit včas a zároveň zachovat co možná nejvyšší míru dotací. Zákazníci, kteří využijí možnosti uzavřít novou smlouvu, by bez rozdílu měli jistotu dokončení díla mimo jiné v tom, že cenu by hradili až po předání. Věřitelům zůstává zachována možnost obdržet kompenzaci z insolvenčního řízení, případně mohou využít variantu úplatného postoupení pohledávek,“ popsal ČTK návrh konsorcia jeho advokát Petr Opletal.