V Polsku vyrábí energii ze Slunce více než 1,4 milionů prosumerů

V Polsku vyrábí energii ze Slunce více než 1,4 milionů prosumerů

Potřeba investic do sítě

Polsko již několik let zažívá dynamický vývoj prosumerských fotovoltaik jejichž počet v roce 2023 dosáhl 1,4 milionu.  Pro srovnání – sousední Německu má v současnosti instalováno okolo 2,5 až 3 milionů malých fotovoltaik.

„Dynamika vývoje malých prosumerských fotovoltaik v Polsku v posledních letech, a to jak z hlediska počtu, tak i kapacity mikroinstalací potvrzuje potřebu zvýšených investic do rozvoje síťové infrastruktury. A právě distribuční sítě jsou jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti Energetického regulačního úřadu,“ zdůrazňuje předseda Polského energetického regulačního úřadu (URE) Rafał Gawin.

Podle zprávy URE bylo na konci roku 2023 v Polsku k elektrické síti připojeno 1 403 875 mikroinstalací, které vyrábějí elektřinu s celkovým instalovaným výkonem téměř 11,3 GW. Téměř 98 % zařízení tohoto typu provozovali prosumeři v rámci malých fotovoltaik, kteří instalovali celkem 1 386 792 mikroinstalací.