V Česku se rodí druhá továrna na výrobu solárních panelů

V Česku se rodí druhá továrna na výrobu solárních panelů

Nová továrna

Na okraji Mostu má vzniknout nová  továrna v rámci projektového záměru pod názvem „F-HP Factory“, který počítá s tím, že se zde mají vyrábět fotovoltaické panely a tepelná čerpadla.  Vyplývá to z projektového záměru a dokumentace k zahájenému zjišťovacímu řízení, kterou zveřejnila Česká informační agentura životního prostředí.

Cílem nové továrny realizované v Mostu je postavit nový výrobní areál o rozloze téměř devíti hektarů v Mostu. Roční výrobní kapacita závodu o dvou halách bude 50 tisíc tepelných čerpadel, 325 tisíc fotovoltaických panelů s konstrukcí a 78 elektrických rozvaděčů.

Za projektem stojí stavební společnost Reinka s.r.o., která svůj projektový záměr oznámila na webu České informační agentury životního prostředí.