Projekt velké solární elektrárny na Písecku narazil na odpor veřejnosti

Projekt velké solární elektrárny na Písecku narazil na odpor veřejnosti

Odpor veřejnosti

Zástupci firmy ib vogt Czech  na konci června projekt obří solárn elektrárny poprvé oficiálně představili veřejnosti v Mirovicích, ale občané jej odmítají. Obávají se znehodnocení pozemků, zničení krajinného rázu a klimatických změn.

Zastupitelé Mirovic podle starosty Josefa Vejšického (Pro Mirovice) budou chtít po veřejném projednání vypsání referenda, aby občané rozhodli o stavbě fotovoltaické elektrárny. Zastupitelé o tom budou jednat zřejmě i na podzim. Na září firma plánuje další prezentaci.

Elektrárna by měla stát na severní straně u Touškova na Písecku. Podle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je možné v této lokalitě postavit elektrárnu na obnovitelné zdroje.

Při prezentaci projektu zástupci  developerské  firmy uvedli, že každá oblast není vhodná pro stavbu fotovoltaické elektrárny. Musí být mimo chráněné území, památky, v blízkosti musí být distribuční stanice a pozemky pro stavbu mají být celistvé nebo mít minimum vlastníků. Firma si nechala vypracovat studii vlivu na životní prostředí, posouzení na kvalitu půd a dopad na krajinný ráz.