Po 10 až 15 letech provozu se snižuje výkon fotovoltaické elektrárny až o 20 %

Po 10 až 15 letech provozu se snižuje výkon fotovoltaické elektrárny až o 20 %

Pravidelná inspekce FVE

Většina problémů se dá ale včas zjistit pomocí inspekce solárních panelů. Ideální je pravidelná údržba a monitorování pro zachování optimálního výkonu a ekonomické efektivity instalací, a to jednou ročně pro menší a střední elektrárny a dvakrát ročně pro ty velké. Kromě přirozené degradace je potřeba kontrolovat také závady panelů, ale i chyby při instalaci, které ovlivňují výkon elektrárny nejvíce.

Nejúčinnější pravidelnou kontrolou je inspekce pomocí dronů s následným vyhodnocením pomocí umělé inteligence, která umožňuje efektivně sledovat stav panelů a identifikovat potřebnou údržbu nebo opravy. Technologie navíc pomáhá udržovat panely v optimálním stavu, což minimalizuje výkonové ztráty a maximalizuje výrobu elektřiny.

Výměna komponent 

Investice do fotovoltaické elektrárny je dlouhodobý závazek, a proto je klíčové nejen sledovat jejich bezproblémový chod, ale také plánovat případné výměny komponent, jako jsou samotné panely, ale také invertory, které mohou vyžadovat obnovu během životnosti elektrárny. Díky správné kontrole mohou elektrárny zůstat produktivní a ziskové i 30 až 40 let, jak uvádějí dodavatelé.