Komunitní energetika se rozjede už za pár měsíců. Ceny ale stále jasné nejsou

Komunitní energetika se rozjede už za pár měsíců. Ceny ale stále jasné nejsou

Důležitou novinkou letošního roku bude červencové spuštění komunitní energetiky na základě novely energetického zákona nazývané lex OZE II. Ta by mohla být impulzem pro další nárůst zájmu o solární elektrárny. Podle Patricie Čekanové, prezidentky Asociace komunitní energetiky ČR, se mezi prvními do komunitní energetiky pustí města a obce. Mezi nimi je o ni zatím také největší zájem.

„S komunitní energetikou začnou ti, kteří už mají instalované obnovitelné zdroje, ať už fotovoltaické panely, bioplynové stanice či malé vodní elektrárny,“ říká Čekanová. Ta primární legislativa v podobě novel energetického lexu OZE I a OZE II už je hotová a schválená, ještě se ale čeká na řadu prováděcích předpisů.

Zájem obcí už zaznamenávají i firmy, které fotovoltaické elektrárny dodávají. „Už se nás ptají, jak by mohla komunitní energetika fungovat a jak bychom jim mohli pomoci. Všichni ale čekáme na červen, kdy už by měla být legislativa jasná,“ uvádí Yveta Sammon, generální ředitelka SOMI Applications and Services. Mezi nezodpovězené otázky podle ní stále patří, například co všechno bude zpoplatněno a co všechno bude do vnitřního okruhu sítě možné zapojit, aby si mohla obec přebytky nasdílet.

„Dokud to neuvidíme na papíře, tak raději obcím říkáme, ať vyčkají. Zatím s nimi řešíme jiné praktické věci, kam umístit fotovoltaiky či co by se k nim dalo připojit,“ popisuje Sammon.

Některé obce se k tomu staví hodně zodpovědně. „Pokud se chystají na fotovoltaiku s větším instalovaným výkonem než 50 kWp, tak už například řeší stavební povolení. Další obce už mají i bioplynové nebo větrné elektrárny,“ dodává Lukáš Nekvapil, jednatel společnosti Lunek.

Je lepší být připravený

Podle Marka Sklenáře, majitele a jednatele společnosti Pions, se na komunitní energetiku připravují i krajské úřady či ministerstvo průmyslu a obchodu, které vyzývají obce, aby si nachystaly koncepci energetiky. „To je základ, aby si udělaly studii proveditelnosti,“ říká. 

Formování energetických společenství, která jsou jedním ze základů komunitní energetiky, stát podporuje i dotacemi. Státní fond životního prostředí na přelomu letošního a loňského roku vyhlásil dotační program na zakládání energetických společenství. O dotaci se přihlásilo celkem 83 projektů, tedy dvakrát víc, než je resort životního prostředí schopen podpořit. Dotaci získaly například Brumovice na Břeclavsku.

 „Podporu ministerstva jednoznačně vítáme, protože přípravou založení energetického společenství se zabýváme už skoro rok. Zpočátku jsme uvažovali o celém regionu, ale vzhledem ke komplikovanosti fungování tak rozsáhlého společenství jsme se rozhodli začít na úrovni obce s příslibem další expanze do regionu,“ uvádí energetický koordinátor Daniel Ullmann, který pro Brumovice projekt zpracovává.