Investice do energetických řešení u domácností a firem se zvyšují

Investice do energetických řešení u domácností a firem se zvyšují

Energetická krize a rostoucí ceny energií

Jedním z klíčových faktorů, který podporuje tento růst, jsou vládní pobídky a dotační programy. Přibližně 10 % těchto investic je podporováno formou grantů nebo daňových pobídek, což usnadňuje domácnostem a firmám přechod na obnovitelné zdroje energie. Vlády ve vyspělých ekonomikách vytvářejí příznivé prostředí pro investice do čisté energie tím, že nabízejí finanční podporu a zavádějí regulace na podporu udržitelného rozvoje​.

Energetická krize v posledních letech, doprovázená extrémními cenami energií, motivovala mnoho koncových spotřebitelů investovat do vlastních energetických řešení. Tento trend je patrný nejen v Evropě, ale i v dalších částech světa. Vysoké náklady na energie vedly k hledání alternativních zdrojů energie, což zvýšilo poptávku po solárních panelech, tepelných čerpadlech a dalších technologiích. Lidé o obnovitelné zdroje mají zájem.

„Překážkou jsou peníze a v evropském kontextu dotace. Základem ovšem vždy musí být seriózní kalkulace. Investici do obnovitelných zdrojů bych rozhodně připojil k výdajům za kvalitní a účinné zateplení rodinného či bytového domu. To musí být vždy primární, minimalizuje úniky tepla a snižuje tak výdaje na energie,“ podotkl obchodní ředitel UCED Václav Skoblík.