Fotovoltaický průmysl a evropská importní závislost?

Fotovoltaický průmysl a evropská importní závislost?

Evropská závislost na Číně a její příčiny

Nově instalované FVE pak v časech předloňské energetické krize pomohly překonat pokles výroby z vodních nebo jaderných zdrojů. Meziroční nárůst výroby evropských FVE byl ve výsledku vyšší než nárůst výroby uhelných a plynových zdrojů dohromady. FVE tak výrazně přispěly ke snížení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska. 

Možné riziko představuje zvyšující se dovozní závislost na komponentech FVE z Číny. Souvisí to s vývojem globálního trhu v tomto segmentu. Zatímco před dvaceti lety dominovaly výrobě solárních panelů firmy z Japonska a Německa, dnes pochází většina produkce z Číny, což platí i pro jednotlivé meziprodukty dodavatelského řetězce, jakými jsou polykrystalický křemík nebo solární články, ze kterých jsou panely vyráběny . 

Důvodem jsou jak štědré státní dotace, tak využívání subvencovaných fosilních zdrojů pro tuto energeticky náročnou výrobu v Číně . V poslední době se navíc množí informace o využívání nucené práce a otroctví napříč celým výrobním řetězcem. 

Takovým podmínkám je samozřejmě velmi obtížné konkurovat. I proto se dnes v Evropě vyrábí méně než 1 % světové produkce solárních článků, byť je zde instalováno více než 20 % globální fotovoltaické kapacity. 

Podíl Číny na dovozu solárních panelů do EU je potom 96 %. Evropští výrobci jsou v současnosti znevýhodnění řadou faktorů, jakými jsou vyšší náklady na pracovní sílu, materiál nebo energie. Svoji roli zde hraje také rostoucí protekcionismus v mezinárodním obchodu a omezování volného trhu. 

Na druhou stranu lze současně zaznamenat podporu lokalizace a sekuritizace tématu kritických surovin. Nabízí se tak otázka zda, případně za jakých okolností by byla možná diverzifikace dodávek se zapojením zemí mimo Čínu, případně rovnou návrat této výroby zpět do Evropy. 

Mimo jiné je zde totiž řeč o obchodu v hodnotě řádově stovek miliard korun ročně (s potenciálem pro významný růst), který dnes ovládá Čína, kam také směřují platby od evropských zákazníků, což má samozřejmě vliv na vzájemnou obchodní bilanci.

Podmínky návratu fotovoltaického průmyslu do Evropy

Podle předloňské analýzy společnosti McKinsey takový návrat možný je. Cestu k němu by měly umožnit následující faktory, ke kterým patří úspory v logistice, úspory z rozsahu nebo nižší uhlíková stopa spojena s výrobou v Evropě. 
Úspory v logistice vyplývají z prosté skutečnosti, že u evropských výrobců odpadají náklady na přepravu hotových výrobků na dlouhé vzdálenosti.