Fotovoltaická elektrárna ČEZ v Hodoníně po obnově zabírá méně místa

Fotovoltaická elektrárna ČEZ v Hodoníně po obnově zabírá méně místa

„Poškozené panely jsme nahradili modernějšími a výkonnějšími. Namísto 190 watt peaků, které měly staré panely, mají výkon 400 a 410 wp. Abychom splnili podmínky původní licence z roku 2010, bylo nutné nahradit opravdu jen ty části elektrárny, které byly zničené,“ uvedl.

Kromě původních panelů bylo možné znovu využít i přibližně polovinu původních nosných konstrukcí pod panely. Kvůli zachování původní výšky bylo nutné pro obnovu zvolit takové panely, které se rozměrem co nejvíce blížily těm původním.

„Kompletně zničené bylo také zázemí pro obsluhu elektrárny, lodní kontejner s materiálem o celkové váze asi pět tun tornádo zvedlo z místa a odneslo 300 metrů daleko, technika a traktory pro údržbu byly rozeseté po okolí,“ řekl Němec.

Nové fotovoltaické panely doplnily i nové střídače a trafostanice. Celkově stála obnova elektrárny 47 milionů korun, náklady ČEZ hradil z pojistky.

Celkový výkon elektrárny 2,13 mwp je stejný jako před tornádem. Na uvolněném území by ČEZ mohl vybudovat další fotovoltaickou elektrárnu s výkonem další mwp, kapacita distribuční soustavy to ale neumožňuje.

Pánovská fotovoltaická elektrárna je mezi zařízeními ČEZ premiantem, stojí totiž na území s největším slunečním osvitem v celé České republice. Se svým výkonem zásobuje elektřinou přibližně 1000 domácností.

V areálu elektrárny žijí zajíci i srnky, společnost jim několikrát do roka dělá i stádo ovcí, které spásají travnaté plochy. „Stádo se přesouvá mezi elektrárnou v Hrušovanech nad Jevišovkoou a Pánovem, přes zimu jsou ovečky ustájené u bači. Údržba pastvou ale není vhodná u všech FVE (fotovoltaických elektráren),“ konstatoval Němec.