Finský startup připravuje druhý projekt pro dlouhodobou akumulaci energie

Finský startup připravuje druhý projekt pro dlouhodobou akumulaci energie

Princip fungování

Písková baterie funguje jako akumulátor energie s vysokou kapacitou. Ta je do nich ukládána v podobě tepla, které lze následně využít k vytápění domů nebo k výrobě horké páry.  Akumulátor se skládá z izolovaného zásobníku naplněného pískem a z trubek pro přenos tepla a technologií pro přeměnu elektřiny na teplo. 

Baterie vypadá zhruba podobně jako silo, vysoká je 13 metrů a široká 15 metrů. K ohřívání písku je využívána elektřina z obnovitelných zdrojů v době, kdy je jí přebytek a je nejlevnější.

Písková baterie využívá písek nebo podobný sypký materiál jako látku k ukládání energie v podobě tepla.