Aktuálně: Vláda schválila vznik akceleračních zón na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie

Aktuálně: Vláda schválila vznik akceleračních zón na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie

Výrazně snazší procesy

Příprava výstavby obnovitelných zdrojů energie ve vybraných lokalitách by v Česku neměla trvat déle než rok. K dosažení tohoto cíle má přispět vymezení tzv. akceleračních zón určených pro jejich výstavbu podle pravidel, která schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. dubna 2024.

Vláda schválila postup, jakým budou v Česku vymezovány oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, tzv. akcelerační zóny. Bude zpracována a ve zkrácených lhůtách projednána příslušná aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu a urychleny a zjednodušeny povolovací procesy pro tyto projekty.

„Víme, že v České republice potřebujeme budovat větší kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů, potřebujeme více energie z obnovitelných zdrojů, a také víme, že není vždycky snadné zajistit jejich výstavbu. Proto jsme schválili změnu tak, aby výstavba obnovitelných zdrojů byla výrazně snazší,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Důležitý krok

Vymezení akceleračních zón považuje vláda za strategicky důležitý proces pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku, který vyžaduje úzkou spolupráci orgánů státní správy pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj a s krajskými a obecními samosprávami.

Akcelerační zóny budou vymezovány tak, aby nedocházelo ke střetu s jinými významnými veřejnými zájmy, jako je ochrana přírody, ochrana kulturních památek, požadavky leteckého provozu a bezpečnost státu.

„Budou to oblasti, kde půjde získat zrychleně povolení na výstavbu například solárních nebo větrných elektráren. Cílem toho je, aby příprava a povolení pro obnovitelné zdroje v těchto akceleračních zónách byly hotové do dvanácti měsíců,“ uvedl předseda vlády Fiala.